Quinten Beelaerts van Blokland

advocaat

Quinten rondde in 2024 zijn master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam cum laude af. De afstudeerscriptie van Quinten had als onderwerp de mogelijkheid om gemeentelijk klimaatmitigatiebeleid af te dwingen. Quinten heeft naast zijn master Staats- en bestuursrecht ook de bachelor Geschiedenis behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft Quinten tijdens zijn studie meerdere stages gelopen bij advocatenkantoren en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waar hij zich onder meer bezighield met algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en milieurecht.