Karin Markerink

Advocaat

Karin Markerink rondde in 2008 haar studie Nederlands Recht en master omgevingsrecht cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2009 tot 2016 werkte Karin als omgevingsrechtjurist bij Rho Adviseurs, een stedenbouwkundig adviesbureau.

Sinds februari 2016 is Karin advocaat bij Hemwood (voorheen Gijs Heutink Advocaten). Zij adviseert en procedeert over omgevingsrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, met een bijzondere specialisatie in milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Karin legt zich in het bijzonder toe op het begeleiden van binnenstedelijke herontwikkelingen en de ontwikkeling, transformatie of herstructurering van bedrijventerreinen en van landelijk gebied. Karin publiceert regelmatig over deze onderwerpen.

Karin is lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en Netwerk Jong Leefomgeving.