Charlotte Pasteuning

Advocaat

Charlotte Pasteuning studeerde psychologie en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en werkte tijdens haar studententijd bij het Centrum voor Milieurecht. In 2009 studeerde ze af in het staats- en bestuursrecht.

Charlotte heeft als advocaat gewerkt in de overheids- en handelsrecht praktijk van Dentons (voorheen Boekel De Nerée). In 2012 maakte zij de overstap naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Charlotte was betrokken bij tal van milieuzaken en werkte nauw samen met de kamers en staatsraden. In 2016 is Charlotte bij de rechtbank Amsterdam gaan werken als senior gerechtsjurist en juridisch adviseur. Daarbij specialiseerde zij zich verder in het omgevings- en milieurecht. Charlotte voerde regie in complexe (clusters van) zaken en nam deel in landelijke expertgroepen, onder meer ter voorbereiding van de Rechtspraak op de nieuwe Omgevingswet.

Charlotte zet haar kennis en ervaring in als specialist in omgevings- en het milieurecht, zowel adviserend als procederend. Zij is vanuit haar specialisatie betrokken geweest bij omgevings- en milieurechtelijke procedures en omvangrijke gebieds- en binnenstedelijke herontwikkelingen, waarbij vraagstukken van energie, duurzaamheid, water, natuur en duurzame onder- en bovengrondse infrastructuur aan de orde zijn.

Charlotte is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Vereniging voor Milieurecht.