Jan Struiksma

Adviseur

Jan Struiksma is sinds 2003 hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, waar hij naast omgevingsrecht de algemene bestuursrechtelijke vakken doceert en zich tevens bezighoudt met het bestuursprocesrecht. Hij is afkomstig uit de praktijk van de ruimtelijke ordening: hij werkte tot 1990 achtereenvolgens bij de provincie Noord-Holland, bij de gemeente Zaanstad en bij het stedenbouwkundig adviesbureau VVK Architectuur en Stedenbouw in Amsterdam. In 1990 werd hij universitair docent bij de VU.

Jan is auteur van het studieboek Het systeem van het ruimtelijke bestuursrecht en was annotator van bestuursrechtelijke uitspraken in de Administratiefrechtelijke Beslissingen. Verder zijn diverse publicaties van hem verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (tot 2008 bekend als Bouwrecht), bij welk blad hij deel uitmaakt van de redactieraad.

Naast zijn werk aan de universiteit gaf hij van 1995 tot 2005 les bij het Studiecentrum voor de Rechterlijke Macht en was hij van 2002 tot 2012 rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken te Utrecht en Amsterdam.

Naast zijn hoofdtaak als hoogleraar is hij sinds 2010 voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht. Hij beschikt over een uitgebreide advieservaring op het terrein van het omgevingsrecht en het algemene bestuurs(proces)recht.